Veldsink Academy #2

Samen leren met
Veldsink Academy

De Veldsink Academy is opgericht met als doel onze medewerkers te faciliteren in hun professionele ontwikkeling en maakt groei in kennis en vaardigheden mogelijk door het aanbieden van opleidingen, kennissessies, trainingen en workshops.

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers bewust bezig zijn met hun eigen professionele groei en dat er verantwoordelijkheid gepakt wordt over eigen inzetbaarheid en werkgeluk. Om voortdurend uitdaging te blijven vinden in het werk en het werkplezier blijvend hoog te houden is investeren in professionele ontwikkeling van groot belang.

Groei mindset

We zijn graag met medewerkers in gesprek over persoonlijke ontwikkeling en geven hen de ruimte en het vertrouwen om de uitdaging aan te gaan. Ons uitgangspunt hierbij is dat we het iedere dag een beetje beter willen doen. Daarom stimuleren we binnen Veldsink om met open vizier te doen, te durven en te gaan. Met deze groei-mindset leren we het meest van en met elkaar.

De wereld om ons heen verandert, Veldsink Groep blijft en daarom vinden we het ook belangrijk dat onze medewerkers bewust bezig zijn met hun eigen professionele ontwikkeling. We waarderen het zeer als er verantwoordelijkheid gepakt wordt over eigen inzetbaarheid en werkgeluk.

VAKmanschap

Wij bouwen en vertrouwen op de kennis en de kunde van  onze collega’s. Het hoogst gezamenlijke doel is de klant maximaal te laten profiteren van onze onderlinge samenwerking en complementaire dienstverlening binnen de Veldsink Groep. En dat gaat niet altijd vanzelf. Daar is een goede mix voor nodig van professionele Vaardigheden, inzicht in  Attitude (houding en gedrag) en natuurlijk Kennis: kortom VAKmanschap. De Veldsink Academy is de plek waar je heen gaat om je eigen VAKmanschap, of die van een ander, te vergroten.

Groei met ons mee!

Wat kom jij halen op onze Veldsink Academy en wat heb jij te bieden?